درس

جریان های فکری ایران معاصر

درباره درس
حوادث در پی هم پیش می آیند؛ گاهی متوجه نمی شویم بین این اتفاقات ارتباطی هماهنگ وجود دارد! جریان، واژه جالبی است که امروزه در میان متفکرین به ک
- کاربر گرامی هزینه ثبت نام در این درس 500000 ریال می باشد که طبق تفاهم نامه با موسسه محل تحصیل یا خدمت شما پرداخت شده است و رایگان است
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
13
تعداد کاربران
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir