نام استاد

دکتر حمید حبشی

درباره استاد
دكتر حبشي از روانشناسان و مشاوران خانوداه بنام در كشور است كه در مواردي همچون روابط زن و مرد، خانواده، مديريت خانواده و ازدواج سخنراني مي كند و مشاوره مي دهد.
سوابق استاد
آثار و تالیفات
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir