نام استاد

دکترمحمود برجعلی

درباره استاد
دكتر محمود برجعلي از روانشناسان بنام در زمينه مشاوره خانواده است وي عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي است .
سوابق استاد
  • - عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
    - مدیر مسول و موسس مرکز مشاوره گشایش
آثار و تالیفات
-  مخاطب شناسی ویژگی ها و نیاز ها
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir