نام استاد

دکتر سیداحمد سادات

درباره استاد
دکتر سید احمد سادات از متخصصین زبان عربی و رسانه ای کشور است. وی مدیریت شبکه تلویزیونی العالم را در کارنامه خوددارد.
درسگفتارها
تارنمای استاد
www.drsadat.ir
تماس با استاد
سوابق استاد
آثار و تالیفات
مدیریت شبکه تلویزیونی العالم
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir