نام استاد

دکتر سید هاشم میرلوحی

درباره استاد
سید هاشم میرلوحی 21 سال از عمرش را در آمریکا گذرانده و در سال 1378 به ایران بازگشت. گفتنی است او فوق لیسانس مهندسی مکانیک دارد. سیدهاشم میرلوحی نویسنده و استاد دانشگاه است، چندین کتاب درباره بحث حقوق بشر و آمریکا و دموکراسی آمریکایی دارد.
درسگفتارها
تارنمای استاد
تماس با استاد
سوابق استاد
آثار و تالیفات
کتب: رویای آمریکایی— یوسرائیل و صهیوناکراسی—آمریکا بدون نقاب
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir