نام استاد

دکتر مهدی فرمانیان

درباره استاد
دکتر مهدی فرمانیان (متولد 1352 اهل کاشان)  از اساتید برجسته در زمینه مذاهب اسلامی است  وی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی است . او  دارای درجه دکتری در رشته کلام با گرایش فلسفه دین و متخصص در فرق و مذاهب اسلامی  می باشد. 
درسگفتارها
تارنمای استاد
تماس با استاد
farmanian@urd.ac.ir
سوابق استاد
  • - رييس دانشكده مذاهب اسلامي
    - مدير پژوهش مركز اديان
    - مدير گروه مركز اديان
    - ارزياب و مشاور مركز جهاني علوم اسلامي
    ‎- دبير علمي همايش شيعه شناسي
آثار و تالیفات
- اسماعيليه "تاريخ و عقايد"
‎- زيديه "تاريخ و عقايد"
‎- فرق تسنن
‎- آثار مكتوب بابيه و بهائيت در بوته نقد (۱)
‎- آثار مكتوب بابيه و بهائيت در بوته نقد (۲)
‎- اعجاز قرآن از ديدگاه معتزله
‎- أهمية فكرة المنجي الموعود في اعتقاد أهل السنة
‎- تاريخ و عقايد فرقه هاي خوارج
- خدا و اوصافش از ديدگاه اسماعيليه
- ديوبنديه و بريلويه و رابطه آنها با وهابيت
- شبه قاره هند؛ ديوبنديه، بريلويه و رابطه آنها با وهابي
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

نگاره فرادانش : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir